Arbetsplattformar 

Vi erbjuder arbetsplattform MSHF (single) och MSHF Modular (twin) från HEK. De håller en hög nivå vad gäller ergonomi och flexibilitet och som kan nå riktigt höga höjder. Genom arbetsplattformen står du och arbetar i rätt höjd, utan att du behöver bocka eller sträcka dig. Beroende på projektets uppdrag kan man välja olika längder, bredder och tillåten last. 

MSHF är en kuggstångsdriven plattform med fullständig flexibilitet och kan snabbt förflyttas och är enkel att transportera. 

 Plattformen kan användas med en eller två master och kan vara antingen förankrad eller fristående. Består av sektioner som kan successivt byggas på för att passa aktuell uppställning. Masten kan enkelt och säkert monteras från plattformen och kan anpassas till den aktuella fasadens form. 

MSHF har ett drivsystem som gör det möjligt att stanna arbetsbryggan på valfri nivå. Vid konstruerandet av denna plattform har särskild vikt lagts vid säkerhetsanordningarna. 

Vi levererar arbetsplattformen med egen lastbil och sköter monteringen av våra montörer som har certifikat för montering av mobila plattformar. Besiktningen av våra plattformar görs av RISE SMP, dessutom gör vi en egen montagebesiktning. Vi utbildar även dig i användningen. 

Finns även bra hjälpmedel som en kranarm (5mL) inklusive en Telfer som monteras på toppen på masten.

”En helt säker och smidig lösning som är färdig att användas”