GDPR

Information om hur Bege Plattform & ställning AB registrerar och förvarar personuppgifter

Hos oss är din personliga integritet och säkerhet viktig och vi hanterar personuppgifter med största försiktighet. Personuppgifter registreras och förvaras i våra register i syfte att upprätthålla affärsrelationer och de uppgifter som samlas in lagras i enlighet med gällande lagstiftning. De uppgifter som registreras avser namn, telefonnummer och e-postadresser och i de fall det finns skyldighet enligt lag även personnummer. Vi håller våra register uppdaterade och inaktuella uppgifter raderas.