Hängställning

Bege erbjuder även montering och uthyrning av Hängställningar från Altrex. Hängställningar är ett smidigt och kostnadseffektivt alternativ till ställningar som lyfter både material och arbetsstyrka. De finns att få i en längd från 1 – 25m. Arbetshöjder på över 100m är inga problem. 

Det finns flera fördelar med en hängställning förutom ekonomiskt. Man behöver inte uppta någon markyta. Är bra vid trånga arbetsplatser. Man kan använda dem vid arbete ovan planteringar, vatten och andra känsliga områden utan att dessa påverkas. Vid platser där man endast har tillträde ovanifrån är en hängställning helt enkelt oumbärlig. 

Det finns olika arbetsmoment som kan utföras från en hängställning, t.ex. inspektion, renovering och nyproduktion, och en mängd arbeten som glasning, putsning, målning, plåtning, fogning, montage av solskydd m.fl. 

Hängställningar passar lika bra ute som inne och är miljövänliga med sina elektriska motorer. Finns även möjlighet för vinklade moduler. 

Hör gärna med oss för speciallösningar för besvärliga platser. 

Självklart har våra montörer certifikat och vi levererar med vår egen lastbil. .